Być dżentelmenem- BeGents

Być dżentelmenem- BeGents

Uczymy się całe życie, podążamy za wiedzą, szczęściem czy kolejnymi awansami. Każdy gdzieś zmierza i często nie do końca jest w stanie przewidzieć dokąd go życie zaprowadzi. I ja tak miałem. W liceum klasa ogólna, zawsze bliżej sportu i nauk humanistycznych niż ścisłych. Zawsze wśród ludzi, nie rzadko ich także rozbawiając i zabawiając. Potem, chyba dość naturalnie, przyszło dziennikarstwo i, to raczej przypadkowo, branża modowa, którą trudno się nie zachłysnąć. Świat ciągłych podróży do fantastycznych miast jak Paryż, Londyn czy Mediolan wciąga niesamowicie. Przebywanie z projektantami i pięknymi wytworami ludzkich rąk w firmach takich jak Bally, Versace czy w Polsce Vistula, Tomasz Ossoliński sprawia, że człowiek staje się wrażliwy na piękno i chce go więcej. Chce się nim otaczać. Być może z tych właśnie doświadczeń zrodził się pomysł na projektowanie biżuterii. Przyszedł czas na mnie by zacząć projektować. Zresztą to ostatnio bardzo modne, więc nie wiem dlaczego tak długo się opierałem. Tak czy inaczej jestem bardzo szczęśliwy, że ruszyliśmy z moją marką BeGents.com
Luksusowa biżuteria dla mężczyzn jest coraz bardziej popularna, a jeśli do tego mówimy o czystych kruszcach, półszlachetnych kamieniach i pracy ludzkich rąk tym jest to piękniejsze.

Startujemy, rozwijamy się i na pewno będzie o nas głośno 🙂

Znajdziecie nas na BeGents.com oraz na Instagramie @Be_Gents i Facebooku jako BeGentscom.

Zamówienia pod orders@BeGents.com

Polecam.

fot. Maciej Zienkiewicz

szczególne podziękowania dla butiku Jansen & Co.

We learn a lifetime, follow the knowledge, happiness or successive promotions. Each one of us is going somewhere but often cannot fully predict where our life will take us. It was the same with me. In high school general class, always closer to the sport and humanities than the sciences. Always among the people, frequently entertaining. Then, perhaps quite naturally, came journalistic studies and, rather randomly, fashion industry, which is difficult not to be influenced by. World of regular travel to fantastic cities like Paris, London or Milan felt amazing. Staying among designers and beautiful creations of human hands in companies such as Bally, Versace and Vistula, Tomasz Ossoliński in Poland makes a person become sensitive to beauty and want more of it. One wants to be surrounded by beauty. Perhaps from these experiences I came up with the idea for designing jewelry. It was time for me to start designing. Besides, recently it’s a very fashionable occupation, so I do not know why I resisted for so long. Anyway I am very happy that we started with my brand BeGents|men’s jewellery
Luxury jewellery for men is becoming increasingly popular, and if to this we are talking about pure ores, semi-precious stones and craftsmanship that is even more beautifull .

We started, we grow and it will surely be loud about us 🙂

You can find us on BeGents.com and Instagram @Be_Gents and Facebook as BeGentscom.

Orders under orders@BeGents.com

Strongly recommend.

fot. Maciej Zienkiewicz

Special thanks to the boutique Jansen & Co.